Навукова-кансультацыйны савет

Палажэнне аб Навукова-кансультацыйным савеце пры Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь

 1. Навукова-кансультацыйны савет пры Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь (далей — Савет) з’яўляецца дарадчым органам, створаным у мэтах:

забеспячэння вяршэнства Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і непасрэднага дзеяння яе норм;

аказання навуковага садзейнічання Канстытуцыйнаму Суду ў ажыццяўленні задач, ускладзеных на яго Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб судаўладкаванні і статусе суддзяў, іншымі заканадаўчымі актамі;

навуковага аналізу тэарэтычных і практычных праблем, звязаных з ажыццяўленнем кантролю канстытуцыйнасці нарматыўных прававых актаў.

2. Задачамі Савета з’яўляюцца:

2.1. выпрацоўка і ўнясенне на разгляд Канстытуцыйнага Суда навукова абгрунтаваных рэкамендацый па:

ажыццяўленню папярэдняга і далейшага кантролю канстытуцыйнасці нарматыўных прававых актаў;

павышэнню эфектыўнасці механізмаў абароны канстытуцыйных правоў і свабод грамадзян;

забеспячэнню эфектыўнасці канстытуцыйнага кантролю заканатворчай і правапрымяняльнай практыкі;

рэалізацыі іншых паўнамоцтваў Канстытуцыйнага Суда;

2.2. ажыццяўленне пры неабходнасці навуковага прагназіравання прававых вынікаў прыняцця рашэнняў Канстытуцыйным Судом;

2.3. умацаванне супрацоўніцтва з айчыннымі і замежнымі навуковымі цэнтрамі і прававымі ўстановамі для больш поўнага выкарыстання дасягненняў навукі і практыкі ў канстытуцыйным будаўніцтве Рэспублікі Беларусь.

3. У мэтах выканання ўказаных задач Савет і яго члены маюць права:

3.1. прысутнічаць ва ўстаноўленым парадку на пасяджэннях Канстытуцыйнага Суда;

3.2. са згоды суддзі Канстытуцыйнага Суда знаёміцца з матэрыяламі, якія паступілі ў Канстытуцыйны Суд.

4. Савет складаецца з двух сустаршынь, сакратара і членаў Савета.

Сустаршыні і сакратар Савета выбіраюцца са складу яго членаў шляхам адкрытага галасавання тэрмінам на тры гады.

5. Сустаршыні Савета кіруюць яго дзейнасцю, пачаргова старшынствуюць на пасяджэннях Савета, даюць даручэнні яго членам, інфармуюць Канстытуцыйны Суд аб рабоце Савета.

Сакратар Савета забяспечвае арганізацыю падрыхтоўкі пытанняў для разгляду на пасяджэннях Савета, вядзе ўлік прысутных на пасяджэннях членаў Савета, пратакаліраванне пасяджэнняў, рыхтуе праекты планаў работы Савета, ажыццяўляе кантроль выканання даручэнняў Савета.

6. Пасяджэнні Савета склікаюцца па меры неабходнасці яго сустаршынямі.

У пасяджэннях Савета могуць удзельнічаць суддзі Канстытуцыйнага Суда.

Да абмеркавання пытанняў на пасяджэнні Савета могуць прыцягвацца навуковыя і практычныя работнікі, якія не з’яўляюцца яго членамі.

7. Па выніках абмеркавання пытанняў Савет прымае рашэнні ў форме рэкамендацый, якія прымаюцца простай большасцю галасоў. Рашэнне лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала больш як палавіна членаў Савета, якія ўдзельнічаюць у пасяджэнні. Рэкамендацыі Савета па пытаннях, разгледжаных на яго пасяджэнні, падпісваюцца старшынствуючым на пасяджэнні і сакратаром Савета.

8. Арганізацыйнае, інфармацыйнае і тэхнічнае забеспячэнне работы Савета ажыццяўляецца Сакратарыятам Канстытуцыйнага Суда.