Навукова-кансультацыйны савет
Склад Навукова-кансультацыйнага савета пры Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь*
1.
Балашэнка Сяргей Аляксандравіч
дэкан юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар
2.
Бібіла Валянціна Мікалаеўна  
прафесар кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар
3.
Войцік Анатолій Аляксандравіч
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
4.
Гадуноў Валерый Мікалаевіч  
дырэктар Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі  Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар
5.
Данілевіч Анатолій Аляксандравіч
загадчык кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь
6.
Дземічаў Дзмітрый Міхайлавіч  
загадчык кафедры тэорыі і гісторыі права факультэта права Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар
7.
Калядка Іван Мікалаевіч  
прафесар кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
8.
Лешчанка Сняжана Канстанцінаўна
дацэнт кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
9.
Маслоўская Таццяна Станіславаўна
дацэнт кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
10.
Паўлава Людміла Васільеўна  
прафесар кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін  Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
11.  
Падупейка Аляксандр Аляксеевіч  
намеснік начальніка ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» па міжнародным супрацоўніцтве і навучальнай рабоце з замежнымі спецыялістамі, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
12.
Сідарчук Ірына Паўлаўна  
намеснік дырэктара Навукова-даследчага інстытута тэорыі і практыкі дзяржаўнага кіравання Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
13.  
Хоміч Уладзімір Міхайлавіч 
супрацоўнiк дзяржаўнай установы «Навукова-практычны цэнтр праблем умацавання законнасці і правапарадку Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь», доктар юрыдычных навук, прафесар
14.  
Шаўцова Ала Васільеўна  
дацэнт кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
15.  
Шышко Георгій Барысавіч  
прафесар кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь

________________________________________

* Пасады членаў Савета прыведзены на дату приняцця рашэння Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь ад 14 кастрычнiка 2009 г. № П-247/2009.