Сакратарыят

У адпаведнасці з артыкуламі 173 і 174 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб судаўладкаванні і статусе суддзяў арганізацыйнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь у межах прадастаўленых паўнамоцтваў ажыццяўляецца Сакратарыятам Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Сакратарыят Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь забяспечвае работу Суда па ажыццяўленнi правасуддзя, абагульненнi судовай практыкі, аналізе судовай статыстыкі, сістэматызацыі заканадаўства, выкананнi іншых функцый, а таксама ажыццяўляе меры па арганізацыйным забеспячэннi дзейнасці Суда.

 
 
СТРУКТУРА
Сакратарыята Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 

Кіраўніцтва Сакратарыята

Начальнік Сакратарыята

  

Галоўнае ўпраўленне арганізацыйнага забеспячэння

аддзел арганізацыі судовых пасяджэнняў і кантролю выканання

аддзел па рабоце са зваротамі

 

Экспертна-прававое ўпраўленне

аддзел прававых кансультантаў

аддзел міжнародных сувязей і параўнальнага аналізу заканадаўства

 

Упраўленне фінансавага і інфармацыйнага забеспячэння

група дакументацыйнага забеспячэння